Searching Engine ^^tugasan ICTL kali ini ialah Searching Engine. 


Sebuah enjin carian web yang direka untuk mencari maklumat di World Wide Web.Hasil carian umumnya dipersembahkan dalam garis keputusan yang sering dirujuk sebagai mencari halaman keputusan enjin (SERPs). Maklumat ini mungkin menjadi pakar di dalam laman web, imej, maklumatdan lain-lain jenis fail.Sesetengah enjin carian juga melombong datatersedia dalam pangkalan data atau direktori terbuka. Tidak sepertidirektori laman web, yang dikekalkan oleh editor manusia, enjin carian juga mengekalkan maklumat masa sebenar dengan menjalankan algoritma penggelintar web.
Search engine adalah sebuah database elektronis yang berisi jutaan hingga miliaran alamat-alamat situs dan informasi yang berserakan di jagad Internet ini.
Cara penggunaan search engine adalah dengan mengetikkan kata kunci (keyword) yang hendak dicari dan setelah itu akan ditampilkan sejumlah link yang akan mengarahkan kita kepada situs atau informasi yang ada relevansinya dengan keyword yang kita masukkan.
Dari sekian banyak pilihan search engine di Internet, berdasarkan hasil riset situs situs Searchenginesshowdown.com pada awal Maret 2002, terdapat tiga besar situs search engine yang tengah bersaing menduduki posisi teratas berdasarkan kriteria jumlah ketersediaan informasi, keunikan (ketidak-samaan) informasi yang tersedia di dalam database dan jumlah aktifitas peng-klik-an link informasi oleh pengguna dari yang ditawarkan oleh masing-masing search engine.
Kedudukan tiga besar tersebut sementara ini , dipegang oleh situs Google.com pada posisi pertama, posisi kedua oleh situs Wisenut.com dan ketiga adalah situs Alltheweb.com
Jadi, fungsi search engine adalah untuk mencari alamat-alamat website yang berisi berbagai bentuk informasi seperti tulisan, gambar, video, dsb. dengan mudah dan cepat.
contoh :

No comments:


Syukran Kerana Sudi Membaca :)