Maksud Newsgroup, Conferencing Dan Chatting :DAhli kumpulan : 
Norhanisah Binti Othman
Norhidayah Binti Johari
Nur Aisyah Binti Abu Bakar :)


Newsgroup adalah kelompok diskusi maya di internet. Newsgroup disalurkan melalui Usenet, jaringan kelompok diskusi warta.
Usenet menggunakan protokol NNTP (Network News Transfer Protocol). Newsgroup dikelompokkan dalam subjek-subjek secara hirarkis dengan beberapa huruf pertama sebagai kategori subjek.
Sebagai contoh adalah: rec (rekreasi), soc (masyarakat), sci (sains), alt (alternatif), comp (komputer) dan lain-lain. Untuk menggunakan Newsgroup diperlukan aplikasi bernama news reader dan sambungan internet ke peladen warta (news server) terdekat.


Chatting boleh merujuk kepada apa-apa jenis komunikasi melalui Internet, yang menawarkan penghantaran masa nyata langsung mesej berasaskan teks daripada penghantar kepada penerima, maka kelewatan untuk akses visual kepada mesej yang dihantar tidak boleh menghalang aliran komunikasi dalam mana-manaarahan. Online chat boleh menangani komunikasi titik-ke-titik serta komunikasi multicast dari satu penghantar ke penerima dan sembang suara dan video atau boleh menjadi satu ciri perkhidmatan persidangan Web

Conferencing merujuk kepada perkhidmatan yang membolehkan acara persidangan untuk dikongsi bersama dengan lokasi yang jauh. Pada amnya perkhidmatan itu dibuat mungkin oleh teknologi internet, terutamanya pada sambungan TCP / IP. Perkhidmatan ini juga membolehkan masa sebenar titik-ke-titik komunikasi serta komunikasi multicast dari satu penghantar kepada penerima banyak. Ia menawarkan maklumat mesej berasaskan teks, sembang suara dan video untuk dikongsi bersama pada masa yang sama, di antara lokasi geografi. Permohonan untuk persidangan web termasuk mesyuarat, acara latihan, ceramah, atau persembahan pendek dari mana-mana komputer.

No comments:


Syukran Kerana Sudi Membaca :)